Birinci Bölüm

Birinci Bölüm

Îmânımız ve Namâz………………………………………………………………………13

Herkes, Önce Îmân Etmelidir………………………………………………………….13

Îmân Doğru Olmalıdır …………………………………………………………….14, 142

Ehl-i Sünnet İ’tikâdı …………………………………………………………………15, 16

Îmânın Şartları, altıdır…………………………………………………………………..18

1-Allahü Teâlâya İnanmak ………………………………………………………18

Sıfât-ı Zâtiyye, Sıfât-ı Sübûtiyye ……………………………………………….19

2-Meleklere İnanmak……………………………………………………………..20

3-Kitâblara İnanmak ……………………………………………………………..21

4-Peygamberlere İnanmak ……………………………………………………..22

5-Âhırete İnanmak ……………………………………………………………….28

6-Kadere İnanmak………………………………………………………………..29