Dördüncü Bölüm

Dördüncü Bölüm

Namâz Çeşidleri, Nâfile Namâzlar …………………. 43, 110, 126, 129

Beş Vakt Namâz ……………………………………………………………… 43

Namâzın Farzları …………………………………………………………….. 45

Namâzın Şartları ……………………………………………………………… 47

1- Hadesden Tahâret ……………………………………………………….. 47

Abdest Almak ………………………………………………………………….. 47

Abdestin Farzları ……………………………………………………………… 47

Abdest Nasıl Alınır? (Abdest düâları) ………………………………….. 48

Abdestin Sünnetleri ………………………………………………………….. 51

Abdestin Edebleri …………………………………………………………….. 51

Abdest Alırken Yapılması Yasak Olan Şeyler ………………………. 53

Misvâk Kullanmak ……………………………………………………………. 54

Abdest Alırken Dikkat Edilecek Husûslar …………………………….. 55

Abdesti Bozan Şeyler ……………………………………………………….. 55

Abdesti Bozmayan Şeyler …………………………………………………. 57

Abdest İçin Kolaylıklar (Mest ve Yara Üzerine Mesh) ……………. 58

Hastalıkda Namâz ………………….. 59, 61, 64, 81, 84, 103, 112, 115

Gusl (Boy Abdesti) …………………………………………………………… 59

Guslün Farzları, Guslün Sünnetleri …………………………………….. 60

Gusl Abdesti Nasıl Alınır? …………………………………………………. 61

AÇIKLAMA (Dolgu ve Kaplama Dişi Olanlar) ……………………….. 61

Kadınların Hayz ve Nifâs Hâlleri ………………………………………… 62

Başka Mezhebi Taklîd Etmek ……………………………………………. 62

Teyemmüm …………………………………………………………………….. 64

Teyemmümün Farzları ……………………………………………………… 64

Teyemmümün Sünnetleri ………………………………………………….. 64

Teyemmümde Dikkat Edilecek Husûslar …………………………….. 65

Teyemmüm Nasıl Yapılır? ………………………………………………… 66

Teyemmümü Bozan Şeyler ……………………………………………….. 67

Abdestin, Guslün ve Teyemmümün Fâideleri ………………………. 67

2- Necâsetden Tahâret …………………………………………………….. 69

Kaba Necâset …………………………………………………………………. 69

Hafîf Necâset ………………………………………………………………….. 69

İstincâ …………………………………………………………………………… 70

İstibrâ …………………………………………………………………………… 71

3- Setr-i Avret (Avret Mahalli ve Kadınların Örtünmeleri) ….. 45, 71

4- İstikbâl-i Kıble (Kıbleye Dönmek) ……………………………………. 74

5- Namâz Vaktleri ……………………………………………………………. 75

Sabâh Namâzı Vakti ………………………………………………………… 75

Öğle Namâzı Vakti …………………………………………………………… 75

İkindi Namâzı Vakti ………………………………………………………….. 75

Akşam Namâzı Vakti ………………………………………………………… 75

Yatsı ve Vitr Namâzı Vakti ………………………………………………… 75

Oruca Başlama Vakti ……………………………………………………….. 76

Açıklama (Kutuplarda Namâz ve Oruc) ……………………………….. 76

Ezân ve İkâmet ……………………………………………………………….. 77

Açıklama: (Ho-parlör ile Ezân Okunur mu?) ………………………… 78

Ezânın Okunuşu ……………………………………………………………… 79

Ezân Düâları …………………………………………………………………… 79

Ezân Kelimelerinin Ma’nâları ……………………………………………… 80

6- Niyyet …………………………………………………………………………. 80

7- Tahrîme Tekbîri …………………………………………………………… 81

Namâzın Rüknleri (İçindeki Farzlar) ……………………………………. 81

1- Kıyâm ………………………………………………………………. 81

2- Kırâet ………………………………………………………………. 81

3- Rükü’ ……………………………………………………………….. 82

4- Secde ………………………………………………………………. 82

5- Ka’de-i Ahîre …………………………………………………….. 83

Namâz Nasıl Kılınır? ………………………………………………………… 83

Namâzın Vâcibleri ……………………………………………………………. 86

Kelime-i Tehlîl …………………………………………………………………. 85

Sehv (Yanılma ve Unutma) Secdesi …………………………………… 86

Tilâvet Secdesi ……………………………………………………………….. 87

Şükr Secdesi …………………………………………………………………… 88

Namâzın Sünnetleri ………………………………………………….. 88, 126

Namâzın Müstehabları ……………………………………………………… 89

Namâzın Mekrûhları …………………………………………………………. 90

Namâz Dışında Mekrûh Olan Şeyler …………………………………… 92

Namâzı Bozan Şeyler ………………………………………………………. 92

Her Namâzı Bozmayı Mubâh Kılan Şeyler …………………………… 93

Her Namâzı Bozmak İçin Farz Olan Şeyler …………………………. 94

Cemâ’at ile Namâz ……………………………………………………. 94, 115

İmâmlığın Şartları …………………………………………………………….. 94

İmâma Uymanın Şartları …………………………………………………… 96

Mesbûkun Namâzı …………………………………………………………… 97

İftitâh Tekbîrinin Fazîletleri ………………………………………………… 99

Menkıbe: Serâya Yapılan Mescid …………………………………….. 100

Cum’a Namâzı ………………………………………………………………. 101

Cum’a Namâzının Farzları ………………………………………………. 102

1- Edâ Şartları …………………………………………………….. 102

2- Vücûb Şartları …………………………………………………. 103

Cum’a Namâzı Nasıl Kılınır? ……………………………………………. 103

Cum’a Gününün Sünnet ve Edebleri …………………………………. 104

Bayram Namâzları …………………………………………………………. 104

Bayram Namâzı Nasıl Kılınır? ………………………………………….. 105

Teşrîk Tekbîri …………………………………………………………… 86, 105

Ölüme Hâzırlık ………………………………………………………………. 106

Ölüm Nedir? ………………………………………………………………….. 107

Ölüm Hakdır ………………………………………………………………….. 107

Cenâze Namâzı …………………………………………………………….. 108

Cenâze Namâzının Farzları …………………………………………….. 108

Cenâze Namâzının Sünnetleri …………………………………………. 108

Cenâze Namâzı Nasıl Kılınır? ………………………………………….. 109

Terâvîh Namâzı …………………………………………………………….. 109