Bayram Namâzları

BAYRAM NAMÂZLARI

Şevvâl ayının birinci günü fıtr, ya’nî Ramezân bayramının, Zilhiccenin onuncu günü ise, Kurban bayramının birinci günleridir. Bu iki günde, güneş doğdukdan ve kerâhet vakti çıkdıkdan sonra, iki rek’at bayram namâzı kılmak, erkeklere vâcibdir.

Bayram namâzlarının şartları, Cum’a namâzının şartları gibidir. Fekat, burada hutbe sünnetdir ve namâzdan sonra okunur.

Ramezân bayramında namâzdan önce tatlı [hurma veyâ şeker] yimek, gusl etmek, misvâk kullanmak, en iyi elbiseleri giymek, fıtrayı namâzdan önce vermek, yolda yavaşça tekbîr okumak müstehabdır.

Kurban bayramı namâzından önce bir şey yimemek, namâzdan sonra önce kurban eti yimek, namâza giderken yüksek sesle, özrü olan yavaşça tekbîr getirmek müstehabdır.

Bayram namâzları iki rek’atdir. Cemâ’at ile kılınır, yalnız kılınmaz.