Cenâze Namâzı Nasıl Kılınır?

Cenâze Namâzı Nasıl Kılınır?

Cenâze namâzının dört tekbîrinden her biri, bir rek’at gibidir. Dört tekbîrin yalnız birincisinde eller kulaklara kaldırılır. Sonraki üç tekbîrde eller kaldırılmaz.

1- İlk tekbîr alınıp, iki el bağlanınca (Sübhâneke) okunur ve okunurken (vecelle senâüke) de denir. Fâtiha okunmaz.

2-  İkinci tekbîrden sonra, teşehhüdde otururken okunan (salevât)lar, ya’nî (Allahümme salli) ve (Bârik) düâları okunur.

3-  Üçüncü tekbîrden sonra, cenâze düâsı okunur. [Cenâze düâsı yerine Rabbenâ âti-nâ veyâ yalnız Allahümmağfir leh demek veyâhud düâ niyyetiyle (Fâtiha-i şerîfe)yi okumak da olur.]

4- Dördüncü tekbîrden sonra, hemen sağa ve sonra sola selâm verilir. Selâm verirken, cenâzeye ve cemâ’ate niyyet edilir.

İmâm yalnız dört tekbîri ve iki omuza selâmı, yüksek sesle söyler, diğerlerini içinden okur.

Cenâze namâzı, kılındıkdan sonra, tabutun yanında düâ etmek câiz değildir. Mekrûh olur.