Cenâze Namâzı

CENÂZE NAMÂZI

Bir mü’minin vefât etdiğini, haber alan erkeklere, erkek yoksa, kadınlara cenâze namâzı farz-ı kifâyedir. Cenâze namâzı, Allah için namâz ve ölen kimse için düâdır. Ehemmiyyet vermeyenin îmânı gider.

Cenâze Namâzının Şartları

1- Meyyit müslimân olmalıdır.

2- Yıkanmış olmalıdır. Yıkanmadan gömülen, üzerine toprak atılmamış ise, çıkarılıp yıkanır, sonra namâzı kılınır. Cenâzenin ve imâmın bulunduğu yerin temiz olması lâzımdır.

3-  Cenâzenin veyâ bedenin yarısı ile, başının veyâ başsız yarıdan fazla bedenin, imâmın önünde bulunması lâzımdır.

4- Cenâze, yerde veyâ yere yakın, ellerle tutulmuş veyâ taş üstüne konmuş olmalıdır. Cenâzenin başı, imâmın sağına, ayağı soluna gelecekdir. Tersine koymak günâhdır.

5- Cenâze imâmın önünde hâzır olmalıdır.

6- Cenâzenin ve imâmın avret mahalli örtülü olmalıdır.