Cenâze Namâzının Sünnetleri

Cenâze Namâzının Sünnetleri

1- Sübhâneke okumak,

2- Salevât okumak,

3- Kendine ve meyyite ve bütün müslimânlara afv ve mağfiret için bildirilmiş olan düâlardan bildiğini okumak.

Cenâze namâzı, câmi’ içerisinde kılınmaz.

Canlı olarak doğdukdan sonra ölen çocuğun ismi konur, yıkanır, kefenlenir, namâzı kılınır.

Cenâze taşınacağı zemân, tabutun dört kolundan tutulur. Önce cenâzenin baş tarafı sağ omuza, sonra ayak tarafı sağ omuza, sonra baş tarafı sol omuza, sonra ayak tarafı sol omuza konmak sûretiyle her birinde onar adım taşınır. Kabre varıldığı zemân cenâze omuzlardan yere indirilmedikçe oturulmaz. Defn edilirken işi olmıyanlar otururlar.