Cum’a Gününün Sünnet ve Edebleri

Cuma Gününün Sünnet ve Edebleri:

1 — Cum’ayı perşembe gününden karşılamak.

2 — Cum’a günü gusl abdesti almak.

3  — Başı traş etmek. Sakalın bir tutamdan fazlasını ve tırnakları kesmek. Temiz elbise giymek.

4 — Cum’a namâzına mümkin olduğu kadar erken gitmek.

5 — Ön safa geçmek için, cemâ’atin omuzlarından aşmamalıdır.

6 — Câmi’de namâz kılanın önünden geçmemek.

7  — Hatîb efendi minbere çıkdıkdan sonra hiç bir şey söylememek, konuşana işâret ile bile cevâb vermemek ve ezânı tekrârlamamak.

8 — Cum’a namâzından sonra Fâtiha, Kâfirûn, İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedi kerre okumak,

9 — İkindiye kadar câmi’de kalıp, ibâdet etmek.

10 — Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblarından anlatan âlimlerin dersinde, va’zında bulunmak.

11 — Cum’a gününü, hep ibâdet ile geçirmek.

12 — Cum’a günü salevât-ı şerîfe getirmek.

13 — Kur’ân-ı kerîm okumak. (Kehf) sûresini okumalıdır.

14 — Sadaka vermek.

15 — Ana-babayı veyâ kabrlerini ziyâret etmek.

16 — Evin yemeklerini bol ve tatlı yapmak.

17  — Çok namâz kılmak. Kazâya kalmış namâzı olanlar, kazâ namâzı kılmalıdır.