Cum’a Namâzı Nasıl Kılınır?

Cuma Namâzı Nasıl Kılınır?

Cum’a günü, öğle ezânı okununca, onaltı rek’at Cum’a namâzı kılınır. Bunlar sırası ile şöyledir:

1 — Önce, Cum’a namâzının dört rek’atlik “İlk sünneti kılınır. Bu sünnet, öğle namâzının ilk sünneti gibi kılınır. Buna “Niyyet etdim, Allah rızâsı için, Cum’a namâzının ilk sünnetini kılmağa, döndüm kıbleye” diye niyyet edilir.

2 — Sonra, câmi’ içinde ikinci ezân ve hutbe okunur.

3  — Hutbe okundukdan sonra, ikâmet okunup, cemâ’at ile Cum’a namâzının iki rek’atlik farzı” kılınır.

4 — Cum’a namâzının farzı kılındıkdan sonra, dört rek’atlik Son sünneti kılınır. Bunun kılınışı öğle namâzının ilk sünneti gibidir.

5  — Bundan sonra, “Üzerime farz olan kılamadığım son öğle namâzının farzını kılmağa diye niyyet ederek, “Âhir zuhûr namâzı kılınır. Dört rek’atlik bu namâzın kılınışı öğle namâzının farzının kılınışı gibidir.

6  — Sonra da, iki rek’at Vaktin sünneti kılınır. Kılınışı, sabâh namâzının sünnetinin kılınışı gibidir.

7  — Bundan sonra, Âyetel-kürsî ve tesbîhler okunup, düâ edilir.