Cum’a Namâzı

CUMA NAMÂZI

Allahü teâlâ Cum’a gününü müslimânlara mahsûs kılmışdır. Cum’a günü öğle vaktinde, Cum’a namâzını kılmak, Allahü teâlânın emridir.

Allahü teâlâ, Cum’a sûresi sonundaki âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki, (Ey îmân etmekle şereflenen kullarım! Cuma günü, öğle ezânı okunduğu vakt hutbe dinlemek ve Cuma namâzı kılmak için câmie koşunuz! Alışverişi bırakınız! Cuma namâzı ve hutbe, size başka işlerinizden dahâ fâidelidir. Cuma namâzını kıldıkdan sonra, câmiden çıkar, dünyâ işlerinizi yapmak için dağılabilirsiniz. Allahü teâlâdan rızk bekleyerek çalışırsınız. Allahü teâlâyı çok hâtırlayınız ki, kurtulabilesiniz!)

Namâzdan sonra, isteyen işine gider çalışır, isteyen câmi’de kalıp namâz kılmak ile, Kur’ân-ı kerîm ve düâ ile meşgûl olur. Cum’a namâzı vakti girince, alış-veriş günâhdır.

Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” çeşidli hadîs-i şerîflerinde buyurdu ki: (Bir müslimân, Cuma günü gusl abdesti alıp, Cuma namâzına giderse, bir haftalık günâhları afv olur ve her adımı için sevâb verilir.)

(Cuma namâzı kılmayanların kalblerini Allahü teâlâ mühürler. Gâfil olurlar).

(Günlerin en kıymetlisi Cumadır. Cuma günü, bayram günlerinden ve Aşûre gününden dahâ kıymetlidir. Cuma, dünyâda ve Cennetde mü’minlerin bayramıdır).

(Bir kimse, mâni yok iken, üç Cuma namâzı kılmazsa, Allahü teâlâ, kalbini mühürler. Yanî iyilik yapmaz olur).

(Cuma namâzından sonra bir an vardır ki, mü’minin o anda etdiği düâ red olmaz).

(Cuma namâzından sonra, yedi defa İhlâs ve Muavvizeteyn okuyanı Allahü teâlâ, bir hafta kazâdan, belâdan ve kötü işlerden korur).

(Cumartesi günleri yehûdîlere, Pazar günleri nasârâya [hıristiyanlara] verildiği gibi, Cuma günü de Müslimânlara verildi. Bu gün, Müslimânlara hayr, bereket, iyilik vardır).

Cum’a günü yapılan ibâdetlere, başka günde yapılanların, en az iki katı sevâb verilir. Cum’a günü işlenen günâhlar da iki kat yazılır.

Cum’a günü, rûhlar toplanır ve birbirleriyle tanışırlar. Kabrler ziyâret edilir. Bu günde kabr azâbı durdurulur. Ba’zı âlimlere göre, mü’minin azâbı artık başlamaz. Kâfirin, Cum’a ve Ramezânda yapılmamak üzere, kıyâmete kadar sürer. Bu gün ve gecesinde ölen mü’minler, kabr azâbı çekmez. Cehennem, Cum’a günü çok sıcak olmaz. Âdem aleyhisselâm, Cum’a günü yaratıldı. Cum’a günü Cennetden çıkarıldı. Cennetdekiler, Allahü teâlâyı Cum’a günleri göreceklerdir.