Cum’a Namâzının Farzları

Cuma Namâzının Farzları

Cum’a günü onaltı rek’at namâz kılınır. Bunun iki rek’atini kılmak farzdır. Öğle namâzından dahâ kuvvetli farzdır. Cum’a namâzı farz olmak için iki dürlü şartı vardır:

1 — Edâ şartları.

2 — Vücûb şartları.

Edâ şartlarından biri noksân olursa namâz kabûl olmaz. Vücûb şartları bulunmazsa kabûl olur.