1- Edâ Şartları

Edâ, yanî Cuma namâzının sahîh olması için şartları yedidir:

1 — Namâzı şehrde kılmak (Şehr: Cemâ’ati en büyük câmi’e sığmayan yer demekdir.)

2  — Devlet reîsinin veyâ vâlînin izni ile kılmak. Bunların ta’yîn etdiği hatîb, kendi yerine başkasını vekîl edebilir.

3 — Öğle namâzının vaktinde kılmak.

4  — Vakt içinde hutbe okumak. [Âlimler, Cum’a hutbesini okumak, namâza dururken (Allahü ekber) demek gibidir dedi.

Ya’nî iki hutbeyi de, yalnız arabca okumak lâzımdır. Hatîb efendi, içinden E’ûzü okuyup, sonra yüksek sesle, hamd ve senâ ve kelime-i şehâdet, salât-ü selâm okur. Sonra, sevâba, azâba sebeb olan şeyleri hâtırlatır ve âyet-i kerîme okur. Oturup kalkar. İkinci hutbeyi okuyup, va’z yerine, mü’minlere düâ eder. Dört halîfenin adını söylemesi müstehabdır. Hutbeye dünyâ sözü karışdırmak harâmdır. Hutbeyi, nutk ve konferans şekline sokmamalıdır. Hutbeyi kısa okumak sünnetdir. Uzun okumak mekrûhdur.]

5 — Hutbeyi namâzdan önce okumak.

6 — Cum’a namâzını cemâ’at ile kılmak.

7 — Câmi’ kapılarını herkese açık tutmak.