2- Vücûb Şartları

Cuma namâzının vücûb şartları dokuzdur:

1 — Şehrde, kasabada oturmak. Müsâfirlere farz değildir.

2 — Sağlam olmak, hastaya, hastayı bırakamıyan bakıcıya ve ihtiyârlara farz değildir.

3 — Hür olmak.

4 — Erkek olmak. Kadınlara farz değildir.

5 — Âkıl ve bâliğ olmak. Ya’nî (Mükellef) olmak.

6 — Kör olmamak. Yolda götüren olsa bile, a’mâ olana farz değildir.

7 — Yürüyebilmekdir. Nakl vâsıtası olsa bile felçliye, ayaksıza farz değildir.

8 — Hapsedilmiş olmamak ve düşman korkusu, hükûmetden, zâlimden korkusu olmamak.

9 — Fazla yağmur, kar, fırtına, çamur ve soğuk olmamak.