Her Namâzı Bozmak İçin Farz Olan Şeyler

Her Namâzı Bozmak İçin Farz Olan Şeyler

1 — İmdât diye bağıran bir kimseyi kurtarmak için ve kuyuya düşecek a’mâyı, yanacak, boğulacak kimseyi kurtarmak, yangını söndürmek için.

2 — Ana, baba, dede ve nine çağırınca farz namâzı bozmak vâcib olmaz, câiz olur ise de, ihtiyâc yok ise bozmamalıdır. Nâfile (sünnetler dâhil) ise bozulur. Bunlar, imdât isterse, farzları da bozmak lâzım olur.