Her Namâzı Bozmak İçin Farz Olan Şeyler

Her Namâzı Bozmak İçin Farz Olan Şeyler

1 — İmdât diye bağıran bir kimseyi kurtarmak için ve kuyuya düşecek a’mâyı, yanacak, boğulacak kimseyi kurtarmak, yangını söndürmek için.

2 — Ana, baba, dede ve nine çağırınca farz namâzı bozmak vâcib olmaz, câiz olur ise de, ihtiyâc yok ise bozmamalıdır. Nâfile (sünnetler dâhil) ise bozulur. Bunlar, imdât isterse, farzları da bozmak lâzım olur.

Menü