Namâz Çeşidleri

NAMÂZ ÇEŞİDLERİ

Müslimânlara, kılmaları emr edilen namâzlar farz, vâcib ve nâfile olmak üzere üçe ayrılır. Bunlardan;

1- Farz namâzlar: Beş vakt namâzın farzları, Cum’a namâ-zının iki rek’at farzı ve cenâze namâzı, farz namâzlardır. (Cenâ-ze namâzı farz-ı kifâyedir).

2-  Vâcib namâzlar: Vitr namâzı, bayram namâzları, adak olan namâz ve başlanıp yarıda kalan nâfile namâzlardır. Kazâ-ya kalan vitr namâzını da, kazâ etmek vâcibdir.

3-  Nâfile namâzlar: Beş vakt namâzın sünnetleri, terâvih namâzı ve sevâb kazanmak niyyeti ile kılınan teheccüd, tehıyyetül-mescid, işrâk, duhâ, evvâbin, istihâre, tesbîh namâz-ları gibi namâzlar, nâfile namâzlardır. Ya’nî kılınması emr değil-dir. Farz ve vâcib olan namâzlardan, borcu olmayan bir kimse-nin, nâfile ibâdetlerine de sevâb verilir.