Namâz Dışında Mekrûh Olan Şeyler

Namâz Dışında Mekrûh Olan Şeyler

1 — Halâda ve her yerde abdesti bozarken ve istincâ ederken, kıbleye önünü ve arkasını dönmek.

2 — Güneşe ve aya karşı abdest bozmak.

3  — Küçük çocukları kıbleye karşı tutarak abdest bozdurmak, tutan büyüğe mekrûh olur. Bunun için, büyüklere harâm olan şeyi, küçüklere yapdırmak, yapdırana harâm olur.

4  — Kıbleye karşı özrsüz ayaklarını veyâ bir ayağını uzatmak.

5 — Mushafa ve din kitâblarına karşı ayak uzatmak. Yüksekde iseler, mekrûh olmaz.