Namâzı Bozan Şeyler

NAMÂZI BOZAN ŞEYLER

1 — Özrsüz, öksürmek veyâ buğazını ayıklamak.

2 — Namâz kılan kimse, başkası aksırınca (Yerhamükellah) demek.

3 — Namâzı yalnız kılan kimse, diğer tarafda cemâ’at içinde imâm okurken yanıldığını duyup, ona ihtâr etse, namâzı bozulur. Eğer imâm da bu kimsenin, ihtârına uyarak okursa, imâmın namâzı da bozulur.

4  — Namâz içinde (lâ ilâhe illallah) dese, eğer maksâdı cevâb ise, namâzı bozulur. Eğer maksâdı bildirmek ise, namâzı bozulmaz.

5 — Avret yerini açmak.

6  — Ağrı veyâ başka bir dert sebebi ile ağlamak. (Cennet veyâ Cehennem zikr olunup, onları düşünüp ondan dolayı ağlarsa bozulmaz.)

7 — Eliyle ve diliyle selâm almak.

8 — Kazâya kalmış namâzların mikdârı beşi geçmemiş ise, namâzda iken hâtırına gelirse.

9 — Namâz içinde, öyle bir hareketde bulunsa ki, onu gören kimse namâz kılmadığını sansa, namâzı bozulur.

10 — Namâz içinde, bir şey yimek ve içmek.

11 — Namâz içinde, söz söylemek.

12 — İmâmından başkasının yanlışını çıkarmak.

13 — Namâz içinde gülmek.

14 — Namâz içinde inlemek ve âh etmek.