Namâzın Mekrûhları

NAMÂZIN MEKRÛHLARI

1 — Elbiseyi giymeyip, omuzlarına alarak kılmak.

2  — Secdeye inerken etekleri, pantalon paçalarını kaldırmak.

3 — Antârinin, etekleri, kolları sığalı olarak, namâza durmak.

4 — Abes, ya’nî fâidesiz hareketler yapmak.

5 — İş elbisesi ile ve büyüklerin yanına çıkamıyacak elbise ile kılmak.

6  — Ağızda kırâete mâni’ olmayacak birşey bulundurmak. Mâni’ olursa, namâzı bozulur.

7 — Başı açık namâz kılmak.

8  — Küçük ve büyük abdesti sıkışdırırken ve yel zorlarken namâza durmak.

9  — Namâzda iken, secde yerinden taşı, toprağı eli ile sü-pürmek.

10  — Namâza dururken, namâz içinde parmakları çıtırdat-mak.

11 — Namâzda elini böğrüne koymak.

12  — Başını ve yüzünü etrâfa çevirmek, gözleri ile etrâfa bakmak. Göğsü çevirince namâz bozulur.

13 — Teşehhüdlerde köpek gibi oturmak.

14 — Secdede, erkeklerin kollarını yere yayması.

15  — İnsanın yüzüne karşı ve yüksek sesle konuşanların sırtına karşı kılmak.

16 — Birinin selâmına eli ile, başı ile cevâb vermek.

17 — Namâzda ve namâz hâricinde esnemek.

18 — Namâzda gözleri yummak.

19 — İmâmın mihrâb içinde durması.

20   —  İmâmın  yalnız  başına,  cemâ’atden  yarım  metre yüksekde durması tenzîhen mekrûhdur.

21  — İmâmın yalnız başına, aşağıda durması da tenzîhen mekrûhdur.

22 — Öndeki safda boş yer varken, arkasındaki safda durmak ve safda yer yok iken, saf arkasında yalnız durmak.

23 — Üzerinde canlı resmi bulunan elbise ile kılmak.

24 — Canlı resmi, namâz kılanın başında, önünde, sağ ve sol hizâsında dıvara çizilmiş veyâ beze, kâğıda yapılarak asılmış veyâ konmuş ise mekrûhdur. Haç resmi de canlı resmi gibidir.

25 — Alevli ateşe karşı namâz kılmak.

26 — Namâzda âyetleri, tesbîhleri eli ile saymak.

27 — Başdan ayağa kadar, bir peştemâla sarılıp kılmak.

28 — Açık başına sarık sarıp, tepesi açık olarak kılmak.

29 — Ağzını ve burnunu örterek kılmak.

30 — Özrsüz, buğazından balgam çıkarmak.

31 — Eli bir-iki kerre hareket etdirmek.

32 — Namâzın sünnetlerinden birini terk etmek.

33 — Zarûretsiz, çocuğu kucağında iken namâza başlamak.

34  — Kalbi meşgûl eden, huşû’u gideren şeyler yanında, meselâ süslü şeyler karşısında, oyun, çalgı yanında ve arzû etdiği yemek karşısında kılmak.

35 — Farz kılarken, özrsüz dıvara ve direğe dayanmak.

36  — Rükü’a eğilirken ve kalkarken elleri kulaklara kaldırmak.

37 — Kırâetı rükü’a eğildikde temâmlamak.

38 — Secdelere ve rükü’a, imâmdan önce başını koymak ve kaldırmak.

39 — Necs olma ihtimâli olan yerlerde namâz kılmak.

40 — Kabre karşı namâz kılmak.

41 — Teşehhüdlerde, sünnete uygun oturmamak.

42 — İkinci rek’atde, birinciden üç âyet uzun okumak.