Namâzın Rüknleri (İçindeki Farzlar)

NAMÂZIN RÜKNLERİ:

Namâzın içindeki farzlarına (Rükn) denir. Hepsi beşdir: