Namâzın Şartları

A) Namâzın Dışındaki Farzlar (Şartları):

1-   Hadesden tahâret

2- Necâsetden tahâret

3-  Setr-i avret

4- İstikbâl-i kıble

5- Vakt

6- Niyyet

7- Tahrîme tekbîri(İftitah tekbîri)