Abdesti Bozmayan Şeyler

Abdesti Bozmayan Şeyler

Şunlar abdesti bozmaz:

1 — Ağızdan, kulakdan ve derideki yaradan çıkan kurtlar.

2 — Balgam kusmak.

3 — Kan kusunca, başdan gelen sıvı kan, tükrükden az ise.

4 — Dişden akan kan, tükrükden az ise.

5 — Başdan gelen katı kan, çok olsa dahî.

6 — Mi’deden, ciğerden gelen katı kan, ağız dolusu değil ise.

7 — Kulağa damlatılan yağ, kulakdan veyâ burundan çıkarsa.

8  — Buruna çekilen şey, burundan günlerce sonra da geri gelirse.

9 — Birşeyi ısırınca, o şey üzerinde kan görürse.

10 — Ağrı olmadan, herhangi bir sebeble, ağlamakla ve soğan, duman, gazlar te’sîri ile göz yaşı akınca.

11 — Kadın çocuğunu emzirince.

12 — Çok da olsa terlemekle.

13 — Sinek, sivrisinek, pire, tahta biti gibi haşereler çok emseler de.

14 — Az olup, yayılmayan kan ve ağız dolusu olmayan kay ya’nî kusmak.

15 — Uyurken dayanılan şey çekildiğinde düşmezse.

16 — Namâzda uyumak.

17 — Dizlerini dikip, başını dizlerinin üstüne koyup uyursa.

18 — Ayaklarını bir yanına çıkarıp, yere oturarak uyursa.

19 — Çıplak hayvan üstünde uyursa, hayvan yokuş çıkıyor veyâ düz yerde gidiyorsa.

20 — Namâzda tebessüm etmek.

21 — Namâzda iken güldüğünü yalnız kendi işitirse, (Dahk) denir. Dahk, yalnız namâzı bozar.

22 — Saç, sakal, bıyık ve tırnak kesmek.

23 — Yara kabuğunun düşmesi ile, abdesti bozulmaz.