Abdestin Farzları

Abdestin Farzları

Abdestin farzı hanefî mezhebinde dörtdür:

1- Yüzü, bir kerre yıkamak.

2- İki kolu, dirsekler ile birlikde, bir kerre yıkamak.

3- Başın dörtde bir kısmını mesh etmek, ya’nî yaş eli başa sürmek.

4- İki ayağı, iki yandaki topuk kemikleri ile birlikde bir kerre yıkamakdır.

Şâfi’î mezhebinde niyyet ve tertîb de farzdır ve yüzü yıkar-ken niyyet etmek lâzımdır. Su yüze değmeden önce niyyet e-derse, abdesti sahîh olmaz. Yüz ve çene üzerindeki sakalı yı-kamak farzdır. Mâlikî mezhebinde, delk [ovmak] ve muvâlât [uzvları birbiri ardınca ara vermeden yıkamak] farzdır. Şî’îler, ayaklarını yıkamıyor, çıplak ayak üzerinde mesh ediyorlar.