Ezânın Okunuşu

Ezânın Okunuşu

Allahü ekber ……………………………………………………….4 def’a

Eşhedü en lâ ilâhe illallah ……………………………………2 def’a

Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah ………………2 def’a

Hayye ales-salâh ………………………………………………….2 def’a

Hayye alel-felâh…………………………………………………..2 def’a

Allahü ekber ……………………………………………………….2 def’a

Lâ ilâhe illallah ……………………………………………………1 def’a

Yalnız sabâh ezânında, (Hayye alel-felâh)dan sonra iki ker­re (Es-salâtü hayrun minen-nevm) okunur.

İkâmetde ise, (Hayye alel-felâh)dan sonra iki kerre (Kad kâme tis-salâtü) denir.