Sabâh Namâzı Vakti

Sabâh Namâzı Vakti:

Fecrin doğmasından, ya’nî şarkda beyâzlık başlamasından i’tibâren, güneş doğuncaya kadardır.