Teşrîk Tekbîri

Teşrîk Tekbîrleri:

Kurban Bayramının arefesi günü, sabâh namâzından, dördüncü günü ikindi namâzına kadar, hâcıların ve hacca gitme-yenlerin, erkek, kadın herkesin, cemâ’at ile kılsın, yalnız kılsın, farz namâzından sonra selâm verir vermez, bir kerre Teşrîk tekbîrini okuması vâcibdir.

Cenâze namâzından sonra okunmaz. Câmi’den çıkdıkdan sonra veyâ konuşdukdan sonra, okumak lâzım değildir.

İmâm tekbîri unutursa, cemâ’at terk etmez. Erkekler, yüksek sesle okuyabilir. Kadınlar yavaş söyler.

Teşrîk Tekbîri:

ALLAHÜ EKBER, ALLAHÜ EKBER. LÂ İLÂHE İLLALLAH VALLAHÜ EKBER. ALLAHÜ EKBER VE LİLLÂHİLHAMD.