Fihrist

İÇİNDEKİLER

Sahîfe No:

Önsöz ………………………………………………………………………………………….3

Namâz büyük emrdir………………………………………………………………………9

Mürted…………………………………………………………………………………12, 142

Birinci Bölüm

Îmânımız ve Namâz………………………………………………………………………13

Herkes, Önce Îmân Etmelidir………………………………………………………….13

Îmân Doğru Olmalıdır …………………………………………………………….14, 142

Ehl-i Sünnet İ’tikâdı …………………………………………………………………15, 16

Îmânın Şartları, altıdır…………………………………………………………………..18

1-Allahü Teâlâya İnanmak ………………………………………………………18

Sıfât-ı Zâtiyye, Sıfât-ı Sübûtiyye ……………………………………………….19

2-Meleklere İnanmak……………………………………………………………..20

3-Kitâblara İnanmak ……………………………………………………………..21

4-Peygamberlere İnanmak ……………………………………………………..22

5-Âhırete İnanmak ……………………………………………………………….28

6-Kadere İnanmak………………………………………………………………..29

İkinci Bölüm

İbâdetlerimiz ve Namâz ………………………………………………………………30

İbâdet Nedir?…………………………………………………………………………….30

Mükellef Kime Denir? ………………………………………………………………….31

Ef’âl-i Mükellefîn (Ahkâm-ı İslâmiyye)……………………………………………31

1-Farz………………………………………………………………………………..31

2-Vâcib ……………………………………………………………………………..32

3-Sünnet ……………………………………………………………………………32

4-Müstehab ………………………………………………………………………..33

5-Mubâh ……………………………………………………………………………33

6-Harâm ……………………………………………………………………………33

7-Mekrûh…………………………………………………………………………..34

8-Müfsid…………………………………………………………………………….34

İslâmın Şartları ………………………………………………………………………….35

1- Kelime-i Şehâdet Getirmek…………………………………………………35

2- Namâz Kılmak …………………………………………………………………35

3- Zekât Vermek………………………………………………………………….35

4- Oruc Tutmak……………………………………………………………………36

5- Hacca Gitmek ………………………………………………………………….36

Üçüncü Bölüm

Namâz Kılmak……………………………………………………………………………37

Namâz Kimlere Farzdır?………………………………………………………………38