İkinci Bölüm

İkinci Bölüm

İbâdetlerimiz ve Namâz ………………………………………………………………30

İbâdet Nedir?…………………………………………………………………………….30

Mükellef Kime Denir? ………………………………………………………………….31

Ef’âl-i Mükellefîn (Ahkâm-ı İslâmiyye)……………………………………………31

1-Farz………………………………………………………………………………..31

2-Vâcib ……………………………………………………………………………..32

3-Sünnet ……………………………………………………………………………32

4-Müstehab ………………………………………………………………………..33

5-Mubâh ……………………………………………………………………………33

6-Harâm ……………………………………………………………………………33

7-Mekrûh…………………………………………………………………………..34

8-Müfsid…………………………………………………………………………….34

İslâmın Şartları ………………………………………………………………………….35

1- Kelime-i Şehâdet Getirmek…………………………………………………35

2- Namâz Kılmak …………………………………………………………………35

3- Zekât Vermek………………………………………………………………….35

4- Oruc Tutmak……………………………………………………………………36

5- Hacca Gitmek ………………………………………………………………….36