5-Mubâh

5- MUBÂH: Yapılması emr olunmayan ve yasak da edilme-yen şeylere mubâh denir. Ya’nî günâh veyâ tâ’at olduğu bildi-rilmemiş olan işlerdir. İyi niyyetle işlenmesinde sevâb, kötü ni-yetle işlenmesinde azâb vardır. Uyumak, halâlinden çeşidli ye-mekler yimek, halâl olmak şartıyle türlü elbise giymek gibi işler, mubâhdırlar. Bunlar, İslâmiyyete uymak, emrlere sarılmak niyyetiyle yapılırsa sevâb olurlar. Sıhhatli olup, ibâdet yapmaya niyyet ederek, yimek içmek böyledir.