Otuziki Farz

OTUZİKİ FARZ

Îmânın şartı: Altı (6)

İslâmın şartı: Beş (5)

Namâzın farzı: Oniki (12)

Abdestin farzı: Dört (4)

Guslün farzı: Üç (3)

Teyemmümün farzı: İki (2)

Teyemmümün farzına üç diyenler de vardır. O zemân, hep­si otuzüç farz olur.