Namâzın farzı: Oniki (12)

Namâzın Farzları (12)

A- Dışındaki farzları yedidir. Bunlara şartları da denir.

12- Hadesden tahâret.

13- Necâsetden tahâret.

14- Setr-i avret.

15- İstikbâl-i Kıble.

16- Vakt.

17- Niyyet.

18- İftitâh veyâ Tahrîme Tekbîri.

B- İçindeki farzları beşdir. Bunlara rükn denir.

19- Kıyâm.

20- Kırâet.

21- Rükü’.

22- Secde.

23- Ka’de-i ahîre.