Üçüncü Bölüm

Üçüncü Bölüm

Namâz Kılmak…………………………………………………………………………37

Namâz Kimlere Farzdır?………………………………………………………………38

Çocuk Terbiyesi …………………………………………………………..………….39

Namâzı Kılanların Hâlleri………………………………………………….…………39

Menkıbe: Hapisden Kurtaran Namâz………………………………………………….39

Menkıbe: Evi Yanmışdı ………………………………………………………………40

Menkıbe: Tenceredeki Su……………………………………………………..………41

Menkıbe: Ayağındaki Ok …………………………………………………………..…41

Menkıbe: Bayıltan İlâc………………………………………………………….…….41

Menkıbe: Namâz İçin Fedâkârlık …………………………………………….……….42