Menkıbe: Evi Yanmışdı

Menkıbe: Evi Yanmışdı

Evliyâ-yı kirâmdan Hamîd-i Tavîl, kendi namâzgâhında na-mâz kılıyordu. Evinde yangın çıkdı. İnsanlar toplanıp yangını söndürdüler. Hanımı koşup, yanına geldi ve kızarak: “Evin yanı-yor. İnsanlar toplanıyor. Yapılacak bu kadar iş var. Sen ise ye-rinden kımıldamıyorsun” dedi. Allahü teâlâya yemîn ederim ki, olanların hiç birinden haberim yokdur, dedi.

Allahın dostları, Ona muhabbet ve yaklaşmakda öyle bir de-receye ulaşmışlardır ve dostun münâcâtı lezzetine öyle dalmış-lardır ki, kendilerini unutmuşlardır.