Menkıbe: Tenceredeki Su

Menkıbe: Tenceredeki Su

Eshâb-i kirâmdan Abdüllah bin Şehîr “radıyallahü anh” anla-tır: Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” yanında namâz kılıyordum. Mübârek göğsünden, ateş üzerinde kaynayan ten-ceredeki su sesi gibi sesler duyuyordum.